Anticàmera 2017. Libro fotografico a cura di Anticàmera: 45.481859, 9.187485